Coaching

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende manier om kinderen en ouders te begeleiden die, op wat voor een manier dan ook zijn vastgelopen.

Vrije vlinder kindercoaching houdt zich bezig met het begeleiden van (hoog sensitieve) kinderen  in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en hun ouders.

 

Tegenwoordig wordt er veel verwacht van kinderen met als gevolg dat het hoofd van het kind overloopt.
Dit uit zich vaak in overprikkeling, (faal)angst, slecht slapen, concentratieproblemen, woedeaanvallen, onzekerheid of een laag zelfbeeld.

 

Intakegesprek

Als eerste hebben we telefonisch contact. Indien gewenst stuur ik ouders een vragenlijst op, die ze vooraf kunnen invullen en naar mij terugsturen. Daarna volgt een intakegesprek. Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar wordt dit gesprek alleen met ouders gevoerd. Bij oudere kinderen (van 7 t/m 12 jaar) kunnen ouders ervoor kiezen om samen met hun kind te komen. We gaan samen op zoek naar de hulpvraag. De hulpvraag kan echter ook bij het kind liggen. Na het oriënterend intakegesprek doe ik een coaching voorstel en kunnen ouders beslissen of ze met het traject willen starten.

 

Coachsessies

N.a.v. het intakegesprek wordt een plan opgesteld, gerelateerd aan de hulpvraag. De coachsessies vinden plaats in het speciaal ingerichte tuinhuisje bij ons achter in de tuin onder de appelboom. Een sessie duurt ongeveer een uur. Tijdens de eerste sessie vult ook het kind samen met mij een vragenformulier in en draait het om het opbouwen van een vertrouwensband met het kind.

De daarop volgende sessies kan ik kiezen uit verschillende coachtechnieken.

Tijdens spel maak ik gebruik van verschillende spelen o.a. het krachtspel en het kindercoachingspel, ontworpen door Helen Purperhart, oprichtster van de Jip en Jan Academie. Ook maak ik gebruik van interventies op gebied van creativiteit, kunst, intuïtie (o.a. EFT en familieopstellingen), spel en muziek.

Muziek is erg geschikt om emoties te uiten. Dit kunnen kinderen doen door te zingen of te spelen op een van de vele muziekinstrumenten.

Bij jongere kinderen kan ik de handpop Otto de octopus inzetten, omdat het soms makkelijker is om iets te vertellen tegen een pop.

Omdat elk kind uniek is, speel ik in op de behoefte van het kind.

Na meestal 3 sessies is er een tussenevaluatie om te bekijken hoe het traject verloopt. Een traject bestaat meestal uit 5 à 6 sessies.

Ik zal gedurende de coaching-tijd de nodige tips geven waar de ouders mee aan de slag kunnen om hulp te bieden aan hun kind. Soms is het nodig dat het gehele gezin erbij wordt betrokken.

Samen aan het werk voor een plezierig klimaat binnen het gezin.

 

Afronding/eindgesprek

Tijdens de laatste sessie bespreken we wat we al bereikt hebben en indien gewenst kan er nog een extra sessie volgen. Maar meestal is het doel al bereikt.

Zijn er nog vragen of is er  behoefte aan tips dan is het mogelijk om mij te bellen 06 13223619
U kunt ook het contactformulier invullen. Dan neem ik binnen enkele dagen contact met u op.